Wilma

MEDIATOR

Mijn naam is Wilma van Luunen. In 2009 heb ik me geschoold tot MfN geregistreerd mediator. Niet omdat ik een wereldverbeteraar ben maar wel omdat ik in de goede bedoelingen van mensen geloof. Hierdoor wil ik graag mensen door middel van een persoonlijke benadering ondersteunen en of coachen in lastige periodes in hun leven om zo samen op zoek te gaan naar duurzame oplossingen.

MEDIATION VANUIT DE BETUWE

Ik heb een no nonsens mentaliteit. Mensen ervaren mij als empatisch en integer. Humor kan tijdens mediation om de hoek komen kijken zonder de ernst van de zaak te onderschatten.

Sinds 2010 ben ik werkzaam als familiemediator en aangesloten en geregistreerd bij
het MfN (Mediators federatie Nederland). De kwaliteit wordt beoordeeld door het SKM (Stichting Kwaliteit Mediators). Tevens ben ik geregistreerd bij het SKJ (Kwaliteits register jeugd) Jeugd en gezinsprofessional en heb de KIES Mediation (kinderen in echtscheiding) gevolgd.

Mijn expertise ligt met name op het gebied van familie conflicten. Dit kan zijn, echtscheidingen, einde samenleving, ouderschapsplannen, ouder-kind conflicten. Regelmatig voer ik gesprekken met kinderen tijdens een (echt)scheidingsprocedure. Vaak ook samen met ouders zodat ze met elkaar in gesprek kunnen bijvoorbeeld waarom ouders bepaalde afspraken maken of hebben gemaakt.

Bij mij staat het kind(eren) centraal! Omdat ik van mening ben dat kinderen zich mogen laten horen tijdens een (echt)scheiding heb ik in 2019 de training gevolgd voor KIES Mediator. Kies (Kind in echtscheiding situatie), hierbij heb ik meer handreikingen gekregen om ook tijdens de moeilijke periode voor het kind met het kind in gesprek te gaan. Uiteraard kan niet alles wat zij willen. Wat belangrijk is, is dat ouders weten en horen wat er zich in het hoofd van een kind afspeelt. Zeer waardevol om kinderen serieus te nemen en naar hen te luisteren! NIET om de grote mensen problemen op te lossen, wel om henzelf een stem te

kunnen geven!!

In mediation gesprekken met ouders komt soms ook het parallel ouderschap aan bod. Wat willen en kunnen ouders samen en hoe kun je elkaar los laten maar toch blijven accepteren in wat de ander doet.

Kortom....Mediation (Kies) is een mooie manier om iedereen serieus te nemen en te horen en daardoor een nieuwe / frisse en ontspannen start voor de toekomst te kunnen maken!

PAK DE PROBLEMEN AAN

jQuery('.search-form').attr('action', 'https://www.mediationvanuitdebetuwe.nl/');