Privegeschil

Wanneer er een privégeschil is (conflict met een ‘nauwe band’), zoals familie, vrienden of buren, dan kan dit extra grote spanningen met zich meebrengen. Denk hierbij onder andere aan problemen tussen ouder en kind of een erfenis. Hetzelfde telt voor geschillen met organisaties. Denk hierbij aan conflicten met bijvoorbeeld de woningcorporatie, de gemeente, de uitkerende instantie enzovoort. Maar ook aan onenigheid met de zorg- of hulpverlening. Denk hierbij onder andere aan bezoekregelingen bij een familielid dat opgenomen is in een zorginstelling, of wanneer u het niet eens bent met de verzorging van een familielid, vader, moeder, kind enzovoort.

Wanneer u het gevoel hebt dat u niet meer gehoord wordt, is er altijd de mogelijkheid om een mediator in zo’n privégeschil bij de gesprekken te vragen voor het faciliteren van een onpartijdig gesprek. Als een conflict langer duurt en/of dreigt te escaleren, zijn partijen vaak niet meer in staat om samen het probleem zonder hulp op te lossen. Communiceren loont!

jQuery('.search-form').attr('action', 'https://www.mediationvanuitdebetuwe.nl/');