Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is sinds 2009 een verplichte regeling waarin ouders die gaan scheiden of hun relatie beëindigen afspraken vastleggen over hun minderjarige of nog ongeboren kind(eren). Het maakt hierbij niet uit of de ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Alleen ouders die samenwonen maar geen gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

Het kan lastig zijn om samen goede afspraken over de kinderen te maken. Elke ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Wanneer het samen niet lukt om goede afspraken te maken kunt u de hulp van een mediator inschakelen. De mediator zal luisteren naar u beiden en daarbij het belang van het kind niet uit het oog verliezen. Zo zal er op een onafhankelijke wijze uw wensen besproken worden.
Wanneer kinderen de behoefte en de leeftijd hebben om hun verhaal te doen en ook hun wensen kenbaar te maken kan de mediator een kindgesprek aanbieden. Hierin wordt er geluisterd naar het kind en ook zijn of haar wensen bespreken. Het kan zijn dat een kind goede ideeën heeft. Het kan ook zijn dat een kind niet begrijpt waarom er afspraken zijn gemaakt. Tijdens een kindgesprek kan hier uitleg over worden gegeven. Een kindgesprek kan met en zonder ouders zijn. Afhankelijk van wat het kind wil. Er volgt wel altijd een terug koppeling naar ouders.
Een ouderschapsplan is een groei model. Kinderen ontwikkelen zich en na verloop van tijd kan het zo zijn dat eerder gemaakte afspraken in het ouderschapsplan niet meer passen bij de situatie van dat moment. Het is verstandig om dan het ouderschapsplan te evalueren. U kunt bij de mediator ook een evaluatie van het ouderschapsplan bespreken en indien nodig aanvullingen of een nieuw document laten opstellen zodat het document weer up to date is. Het maakt niet uit hoe lang u uit elkaar bent, zodra er belangrijke wijzigingen zijn is het van belang om het ouderschapsplan aan te passen naar de huidige situatie.
Wanneer u beiden tevreden bent met de gemaakte afspraken zetten u en uw ex-partner beiden een handtekening onder de overeenkomst.
Met behulp van een mediator is de kans groot dat u een langdurig en vaak emotioneel pijnlijk proces kunt voorkomen. De mediator kan u en uw ex-partner ondersteunen bij het maken van afspraken, daarbij rekening houdend met de gevoelens en emoties van u beiden. Belangrijk is dat beide partijen achter de gemaakte afspraken staan, waardoor grotere conflicten worden voorkomen.

jQuery('.search-form').attr('action', 'https://www.mediationvanuitdebetuwe.nl/');