Echtscheiding

ECHTSCHEIDING / SCHEIDING BIJ GEREGISTREERD PARTNERSCHAP OF SAMENWONEN

De keuze door één of beide partners om uit elkaar te gaan, wordt meestal gemaakt na een moeilijke periode. Beide ex-partners hebben tijd nodig om hun emoties te verwerken. Helaas is die tijd vaak niet aanwezig. Na elke scheiding moeten er immers snel een aantal ‘zakelijke afspraken’ worden gemaakt. Hulp, ondersteuning bij echtscheiding kan hierbij heel nuttig en prettig zijn.
Als het maken van afspraken niet lukt, dan wordt dit vaak uit handen gegeven aan twee advocaten en een rechter. De uitspraak van de rechter sluit het scheidingsproces formeel af, maar eventuele conflicten blijven bestaan en kunnen zelfs ‘verharden’. Dit kan zover gaan, dat ex-partners niet meer met elkaar kunnen en willen praten; ook niet na de uitspraak van de echtscheiding.
Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, kunt u gebruik maken van mediation. De mediator gaat uit van uw eigen kracht en coacht u om op een goede manier te kunnen omgaan met emoties. Op deze manier kunt u samen sterker aan tafel zitten en gezamenlijke afspraken maken waar u beiden achter kunt staan.
Deze afspraken worden vastgelegd in een convenant welke nodig is om de scheiding aan te vragen.
Een convenant is ook vaak nodig voor het aanvragen van toeslagen / uitkering en het aanvragen van een offerte voor een hypotheek.

Convenant:
wat is een convenant:
Een convenant is een overeenkomst welke schriftelijk wordt gemaakt tussen beide partners. Gezamenlijk gemaakte afspraken staan hierin. U kunt hierbij denken aan afspraken over; alimentatie, de woning, pensioen en de boedelverdeling.
Wanneer beiden tevreden zijn over het gemaakte convenant wordt dit convenant opgestuurd naar de rechter voor het echtscheidingsverzoek. De rechter bekrachtigt het convenant waardoor de gemaakte afspraken rechtsgeldig zijn en ieder zich aan de gemaakte afspraken moet houden.

Ouderschapsplan:
Als er minderjarige kinderen betrokken zijn, moeten er afspraken gemaakt worden verschillende onderwerpen, zoals kinderalimentatie, hoe informeer je elkaar en omgangsregeling.
De afspraken over de kinderen wordt vastgelegd in het ouderschapsplan.
Wanneer er een scheiding is waarbij zowel een convenant als een ouderschapsplan is gemaakt, worden deze gelijktijdig verstuurd naar de rechter om een verzoek tot echtscheiding te vragen en daarmee de gemaakte afspraken te laten bekrachtigen.

jQuery('.search-form').attr('action', 'https://www.mediationvanuitdebetuwe.nl/');