Contact Us: wilma@mediationvanuitdebetuwe.nl
Call Us 06 30535561
Stay connected:
Kosten Betaalbare Rechtsbijstand

Kosten

Wat is nodig om een (echt)scheiding aan te vragen?
Hier ZETTEN WIJ dit VOOR JE OP EEN RIJTJE.

SCHEIDEN KAN AL VANAF €55,- EXCLUSIEF HET GRIFFIERECHT.

Er zijn verschillende mogelijkheden met betrekking tot de kosten voor een mediation traject:

1) kosten worden vergoed door de overheid wat “toevoeging” (subsidie) genoemd wordt.
2) kosten zonder toevoeging.
3) Wanneer u in het bezit bent van een rechtsbijstandsverzekering, is het de moeite waard om in de polis te kijken, of bij uw verzekering na te vragen, of mediation onder de dekking van de polis valt. Steeds meer rechtsbijstand verzekeringen vergoeden mediation!

1) Toevoeging (subsidie) wordt onder bepaalde voorwaarden door de overheid verstrekt wanneer gebruik wordt gemaakt van Mediation bij echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Ook samenwoners met kinderen komen voor een toevoeging op Mediation in aanmerking. Om in aanmerking te komen voor een toevoeging worden jullie individueel beoordeeld. Het kan dus zijn dat de één wel in aanmerking komt en de ander niet.
De Raad voor de Rechtsbijstand bepaalt na de aanvraag of u in aanmerking komt voor een subsidie en bepaalt uw eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage betaalt u aan de mediator.

Bekijk HIER of U in aanmerking komt.
Doordat ik als familiemediator ingeschreven ben bij de Raad voor de Rechtsbijstand, is werken met toevoeging (subsidie) mogelijk. De mediator vraagt deze toevoeging voor u aan.

2) Wanneer jullie niet in aanmerking komen voor een toevoeging, dan worden de kosten van het mediation traject door de mediator bij jullie in rekening gebracht. Meestal ieder de helft, maar in overleg kan dit ook anders verdeeld worden.

Voordat de mediation gesprekken plaats vinden is er een gratis kennismakinggesprek/intake van 0.30 uur. Na dit 0.30 uur is de keuze of er voldoende vertrouwen / klik met elkaar is om door te gaan of dat u aangeeft dat u liever niet doorgaat. Tijdens dit kennismakinggesprek wordt uw vraag voor mediation besproken. Het kan gaan om een familie kwestie, scheiding, evalueren en of maken van een ouderschapsplan, buren, kortom het onderwerp waar een geschil van mening is ontstaan. De mediationovereenkomst wordt doorgenomen en door ieder ondertekend.
Gemaakte afspraken tijdens bijeenkomsten worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. (Convenant / ouderschapsplan)

Meestal zijn er tussen de 2 en 5 gesprekken / bijeenkomsten nodig om alles te bespreken. Uiteraard afhankelijk van hoe de gesprekken verlopen.
Gesprekken duren gemiddeld 1 a 1.30 uur per bijeenkomst.

De mediator schrijft op basis van jullie beslissingen en afspraken het convenant en wanneer jullie minderjarige kinderen hebben ook het ouderschapsplan dat vanaf 2009 verplicht is. Uiteraard heeft u zelf de mogelijkheid om zelf een document te schrijven en te laten toetsen.
Partner- en kinderalimentatie kan berekend worden.

Omdat we kinderen erg belangrijk vinden bieden we ook “kind gesprekken” aan. Hierbij wordt er naar het kind geluisterd. Wat wil het kind het liefst, wat zijn de wensen, is dat haalbaar. Wanneer het niet haalbaar is wordt tijdens kindgesprekken ook uitleg gegeven aan het kind waarom iets niet kan. Maar ook wat wel mogelijk is. Daarnaast kan besproken worden waar een kind eventueel hulp, aandacht bij nodig heeft. Er is altijd een terugkoppeling naar ouders over deze gesprekken. Soms vind een kind het juist prettig wanneer ouders bij de gesprekken aanwezig zijn. Ook dit is mogelijk.
Gemiddeld zijn tussen 0.30 uur max 2 uur voldoende voor kindgesprekken.

Geboden diensten:
– bijeenkomsten
– Convenant opstellen
– Ouderschapsplan opstellen
– Kindgesprekken
– alimentatie berekening
–  indienen bij de advocaat voor verwerking / aanvraag bij de rechtbank

Wanneer één van jullie wel en de ander niet in aanmerking komt voor een toevoeging worden de kosten gehalveerd voor degene die niet in aanmerking komt voor een toevoeging.

* Onze diensten zijn vrijgesteld van BTW.

Welke documenten zijn nodig bij het indienen van een echtscheiding door de advocaat:
* Huwelijksakte,
* Geboorteuitreksels
* Gezagsuitreksel
* Ouderschapsplan bij minderjarige kinderen
* Convenant,
* Kindverklaring, waarin een kind aangeeft of hij/zij wel of niet gehoord wil worden door een rechter. Dit is vanaf de leeftijd van 12 jaar tot 18 jaar
inclusief: Kopie ID bewijs, BSN

 

 

jQuery('.search-form').attr('action', 'https://www.mediationvanuitdebetuwe.nl/');