logo2014transparant   

 

 

Welkom op de site van Mediation vanuit de Betuwe.

Steeds vaker wordt bij diverse soorten van conflicten waaronder echtscheiding, vechtscheiding, relatie beëindiging, ouderschapsplannen, ouderschapsplannen bespreken met de kinderen, familieconflicten tussen ouder(s) en (volwassen) kinderen, erfenis conflicten, gekozen voor mediation.

Dit is een goede keuze. Met mediation hebben partijen zelf de uitkomst nog in handen. Tijdens de mediation bijeenkomsten worden duidelijke afspraken gemaakt en is resultaat snel zichtbaar. Daar waar het mogelijk is worden kinderen meegenomen in het proces met betrekking tot de afspraken welke ouders over / met hen maken.
Bij familie conflicten waaronder erfeniszaken hebben partijen zelf hun uitkomst in handen waardoor een langdurig en pijnlijke rechtsgang voorkomen kan worden.

Wilma:
Sinds 2010 ben ik werkzaam als familiemediator en aangesloten en geregistreerd bij
het MFN (Mediators federatie Nederland).
De kwaliteit wordt beoordeeld door het SKM (Stichting Kwaliteit Mediators).
Tevens ben ik geregistreerd bij het SKJ (Kwaliteits register jeugd) Jeugd en gezinsprofessional.


Als mediator ben ik werkzaam in de Betuwe. Het bezoekadres is in Kapel Avezaath, gemeente Tiel is goed bereikbaar. Er is gratis parkeergelegenheid. Bezoek is op afspraak, ook mogelijk in de avond en op zaterdag.
Regelmatig kiezen partijen voor deze locatie. Het ligt centraal in het land zodat ook wanneer partijen verder uit elkaar wonen, Kapel Avezaath gemeente Tiel een goede optie is om te bereizen.
Wanneer u gebruik wilt maken van mijn mediation praktijk elders in het land is dit altijd bespreekbaar.

Buiten dat ik mediator ben ben ik tevens werkzaam bij een organisatie die ouders en kinderen / jongeren ambulant ondersteunt.
Hier werk ik met verschillende problematieken en culturen.
In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met conflictbemiddeling
onder meer op het gebied van echtscheidingen en vechtscheidingen, relatie beëindiging, bespreken van ouderschapsplannen, gesprekken met kinderen, gesprekken na een echtscheiding wanneer er nog of opnieuw onduidelijkheden of conflicten zijn ontstaan, familie conflicten. Daarnaast kind/ouder bemiddeling, buurtconflicten, problemen met woningbouwcorporaties, conflicten met overheid/gemeenten en conflicten met zorginstanties.

Veel ervaring heb ik met coachen, adviseren en ondersteunen van mensen die dit in een met name moeilijke periode even nodig hebben.

Coaching:
Wanneer u nog niet zover bent dat u definitief uit elkaar wilt gaan of twijfelt maar toch graag zaken wilt bespreken en daarover eventueel afspraken wilt maken kan ik u hierin ondersteunen. Coaching gesprekken kunnen over veel onderwerpen gaan waar u zich onzeker over voelt of waar u graag over van gedachten wilt wisselen.
Beslissingen neemt u altijd zelf!

Mensen gebruik laten maken én bewust maken van hun eigen kracht is een groot onderdeel van mijn ondersteuning.
U kunt en weet vaak meer dan u zelf inschat!
Mediation en coaching is altijd maatwerk. Geen enkel conflict of probleem is hetzelfde. U kunt van mij dan ook maatwerk voor uw situatie verwachten.

Conflicten kosten enorm veel energie en stress!
Wanneer een conflict langer duurt, lijken problemen ook steeds groter te worden. Energie en tolerantie ten opzichte van elkaar nemen af.

De ervaring leert dat wanneer er een probleem is waar partijen samen niet tot een uitkomst / oplossing kunnen komen, het prettig is als er een onafhankelijke derde bij gesprekken aanwezig is.

Als mediator kan ik u onafhankelijkheid, neutraliteit en geheimhouding garanderen.

Doordat u samen met mij in gesprek gaat is de kans groot dat een langslepende procedure via de rechtbank voorkomen kan worden waarbij de rechter de uitkomst beslist en er kans is dat beide partijen verliezen. Met mediation heeft u de uitkomst van het conflict zelf in de hand.

Hierdoor zijn er alleen maar winnaars!

Mijn open houding, onbevooroordeelde blik en rijke ervaring stellen mij in staat U op een professionele en effectieve wijze te begeleiden bij het vinden van een oplossing voor uw conflict.

Coachen, adviseren, empoweren van cliënten zijn mijn aandachtsgebieden. Hierbij altijd gebruik makend van de eigen kracht van de cliënten. Maatwerk is gegarandeerd.


Bij mij staat bij echtscheiding / vechtscheiding, relatie beëindiging en ouderschapsplannen bespreken altijd het kind(eren) centraal!