Mediation werkt!
Conflict?

.......

MEDIATION WERKT!

Dit is niet zomaar een kreet.
Het is inmiddels mijn ervaring dat bij veel conflicten mediation een prettige manier is om een probleem te bespreken. Of dit nu is in verband met een echtscheiding, vechtscheiding, ouder-kind (zowel volwassen kinderen als jeugdigen) gesprekken, problemen met hulporganisaties, instanties of gemeenten. Mediation is een manier om met een onbevooroordeelde en onpartijdige MfN-registermediator samen in gesprek te gaan en zo gezamenlijk tot passende oplossingen en afspraken te komen. U zit samen aan tafel. De mediator is de gespreksleider en begeleidt het proces. Dit proces start met het ondertekenen van een overeenkomst, de mediationovereenkomst. Daarin staan de spelregels van mediation en waarover het conflict gaat.
Het is niet gebruikelijk dat derden deelnemen aan de gesprekken, maar verboden is het niet. Als de andere partij ermee instemt, mag u iemand meenemen ter ondersteuning. Omgekeerd geldt hetzelfde, de andere partij mag ook iemand meenemen als u daarmee instemt. Bedenk daarbij wel dat het bij mediation niet draait om het juridische ‘gelijk’ maar om een voor iedereen aanvaardbare oplossing. Wanneer één van jullie of beiden een begeleider mee willen nemen tijdens de mediation gesprekken kan dat alleen wanneer de ander daar toestemming voor geeft. De persoon die meegaat ondertekent ook een geheimhoudingsformulier.

COVID-19,

Mediation vanuit de Betuwe werkt volgens de richtlijnen van het RIVM. Op dit moment mogen er weer face to face contacten gepland worden. Mits iedereen gezond is. Niet verkouden, niet niesen, niet hoesten, geen koorts en de 1.5 mtr afstand gegarandeerd kan worden.
Wanneer fysieke contacten niet mogelijk zijn kunnen gesprekken online plaats vinden. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat online door middel van video bellen goed gaat. Ieder kan vanuit zijn of haar eigen veilige plaats het gesprek aangaan. Van belang is wel dat er voldoende vertrouwen moet kunnen zijn dat men ook alleen in de ruimte zit waar gesproken wordt. De bijeenkomsten vinden in principe in Kapel Avezaath (gemeente Tiel) plaats maar kunnen ook elders plaats vinden. Dit gaat altijd in overleg naar wat uw wensen zijn.

MEDIATION VANUIT
DE BETUWE

Conflicten kosten enorm veel energie en stress!
Wanneer een conflict langer duurt, lijken problemen ook steeds groter te worden. Energie en tolerantie ten opzichte van elkaar nemen af.
jQuery('.search-form').attr('action', 'https://www.mediationvanuitdebetuwe.nl/');