Mediation werkt!
Conflict?

.......

MEDIATION WERKT!

Dit is niet zomaar een kreet.

Waarom durf ik dit zo stellig te benoemen?
Omdat het inmiddels mijn ervaring is dat bij veel conflicten mediation een prettige manier is om een probleem te bespreken.
Maar, WAT wordt er bedoeld met mediation?
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waar een onafhankelijk persoon, mediator, bij gesprekken aanwezig is en hij / zij deze gesprekken ook begeleidt / ondersteunt en structureert.

De MfN-register mediator

is onafhankelijk omdat een mediator geen partij kiest. Het conflict of zoals men vaak ook noemt, het onderling verschil van mening, kan en mag besproken worden zonder dat er een oordeel van een mediator komt. Er wordt naar beide partijen geluisterd en ieder mag zijn / haar verhaal en beleving benoemen. De mediator gaat met u beiden in gesprek om samen tot een oplossing te komen. Een Mediator ondersteunt beide partijen door een traject heen. De mediator zal ook aangeven wat er nodig is om bepaalde resultaten te bereiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een convenant opstellen en een ouderschapsplan opstellen bij echtscheiding of einde samenleving.

Mediation kan op vele terreinen ingezet worden.

Denk aan echtscheiding, ouder-kind gesprekken (zowel voor volwassen kinderen als jeugdigen), problemen met hulporganisaties, instanties of gemeenten. Daar waar een conflict is of dreigt te ontstaan kan wanneer u er samen niet uitkomt, een mediator als onafhankelijke persoon u beiden in gesprekken ondersteunen.

HYGIËNE MAATREGELEN:

HOEWEL DE COVID REGELS NIET MEER GEHANTEERD WORDEN,

blijven we de richtlijnen van het RIVM wel volgen. Er mogen weer face to face contacten gepland worden. . We vertrouwen erop dat iedereen die een afspraak heeft ook gezond is. Niet verkouden, niet niesen, niet hoesten en geen koorts. Wanneer fysieke contacten niet mogelijk zijn kunnen gesprekken online plaats vinden. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat online door middel van video bellen goed gaat. Ieder kan vanuit zijn of haar eigen veilige plaats het gesprek aangaan. Van belang is wel dat er voldoende vertrouwen moet kunnen zijn dat men ook alleen in de ruimte zit waar gesproken wordt. De fysieke bijeenkomsten vinden in principe in Kapel Avezaath (gemeente Tiel) plaats maar kunnen ook elders plaats vinden.

Conflicten kosten enorm veel energie en stress!
Wanneer een conflict langer duurt, lijken problemen ook steeds groter te worden. Energie en tolerantie ten opzichte van elkaar nemen af.
[/vc_column]
jQuery('.search-form').attr('action', 'https://www.mediationvanuitdebetuwe.nl/');