Mediation werkt!
Conflict?

.......

MEDIATION WERKT!

Dit is niet zomaar een kreet.
Het is inmiddels mijn ervaring dat bij veel conflicten mediation een prettige manier is om een probleem te bespreken. Of dit nu is in verband met een echtscheiding, vechtscheiding, ouder-kind (zowel volwassen kinderen als jeugdigen) gesprekken, problemen met instanties of gemeenten. Mediation is een manier om met een onbevooroordeelde en onpartijdige MfN-registermediator samen in gesprek te gaan en zo gezamenlijk tot passende oplossingen en afspraken te komen.U zit samen aan tafel. De mediator is de gespreksleider en begeleidt het proces. Dit proces start met het ondertekenen van een overeenkomst, de mediationovereenkomst. Daarin staan de spelregels van mediation en waarover het conflict gaat.
Het is niet gebruikelijk dat advocaten deelnemen aan de gesprekken, maar verboden is het niet. Als de andere partij ermee instemt, mag u een advocaat meenemen. Omgekeerd geldt hetzelfde, de andere partij mag ook een advocaat meenemen als u daarmee instemt. Bedenk daarbij wel dat het bij mediation niet draait om het juridische ‘gelijk’ maar om een voor iedereen aanvaardbare oplossing.Hetzelfde geldt wanneer één van jullie of beiden een begeleider mee willen nemen tijdens de mediation gesprekken. Dit kan alleen wanneer de ander daar toestemming voor geeft. De persoon die meegaat ondertekent ook een geheimhoudingsformulier.

MEDIATION VANUIT
DE BETUWE

Conflicten kosten enorm veel energie en stress!
Wanneer een conflict langer duurt, lijken problemen ook steeds groter te worden. Energie en tolerantie ten opzichte van elkaar nemen af.
jQuery('.search-form').attr('action', 'https://www.mediationvanuitdebetuwe.nl/');